Lehrer

Unser Kollegium im Überblick

Kollegium 2015_2016

Kontaktaufnahme per E-Mail: v.nachname@ohmoor.de
(Umlaute: ae/oe/ue; keine Leerzeichen)

Beispiel bei Abe: b.abesser@ohmo…
Bei Problemen bitte hier melden.

Kürzel Name Klassenleitung / Tutor Fächer
Age Agethen, K. 8a Deu, The, Franz
And Anders, M. 5a Eng, Ges, His
Ao Alonso, D. 8b Mathe, Spa
Arn Arnold-Rieboldt, M. 10a Eng, Che
Ass Asmus, J. 7e Deu, Ges, The
Bec Becker, N. Bio, Bgy, Eng, Spo, Nat
Bk Brauer-Kreft, O. 10b Mus, Franz, Flöten
Bl Büchel, K. 6a Bio, Spo, Mathe
Bln Blenner, M Eng, Mus
Bre Bremen, C. S 3/4 Mathe, Inf
Brg Berg, P. Mathematik, Informatik
Brh Dr. Berghahn, G. Englisch, Biologie, Natur und Technik
Bri Brinkmann, S. Englisch, Geographie
Bu Bukow, M 10c Mathe, Phy
Büchel, A. Spo, Geo
Buk Bukow, M. Mathematik, Chemie
Car Carstens, A. Englisch, Geographie, Geography
Coh Cohrs-Ulbricht, T. Eng, Ges, His
Dac Danielczik, J. Englisch. Wirtschaft, PGW
Deg Degenhardt, S. Eng, PGW, PSE, Wirt, Philo
Dpe Deppe, M. Mathe, Phy
Ein Einfeldt, S. S 3/4 Beauftragter Neue Medien / Bio, Bgy, Nat, Che, Chy, Tech, Mat
Els Elster, A. Eng, Spa, The
End Enders, R. 7c Deu, Eng, The, Drama
Fre Frehe, K. Geo, Ges, Kunst
Fro Frohne, S. Ges, Deu, Geo
Ga Gatermann, S. S 1/2 Did. Leitung / Deu, Eng, Ges, PGW, His, PSE, Wirt
Gar Garbade, A. Eng, Bio, Bgy
Gei Geis, C. 6b Deu, Philo, The
Grü Grüneberg, M. S 1/2 Mathe, Phy
Gry Grymlas, K. Mat, Eng
Gs Gläser, M. Ges
Har Hartnagel, T. S 1/2 Spa, Spo
Hei Heinemeyer, K. Mus. Mathe, Chor
Her Hermann, T. S 3/4 Che, Bio
Hey Heyde, S. S 3/4 Eng, PGW, PSE, Wirt
Hfm Hoffmann, A. S 1/2 Kunst, PGW
Hip Hippe, J. Mus, Franz
Hrg Hargesheimer, J. 5b Eng, Sport
Hus Husemann, G. Eng, Bio,Nat
Hyn Heyn, M. 6c Deu, Spa
Jel Jellinghaus, A. S 3/4 PGW, Wirt, Eco
Jes Jessen, S. 5c Eng, Ges, His, Rel
Jor Jorns, I. Deutsch, Religion
Khl Kohl, D. Lat, Deu
Kör Köhrsen, A. Deutsch, Geschichte
Kp Küppers-Ruhkopf, J. Mus, Mat, Chor
Kra Kramer, I. Mus, Psych
Krz Kreutzfeldt, R. 10e Bio, Deu
Kur Kurth, S. 7a Deu, Mus, Spa
Lge Lange, C. Mathematik, Physik
Lis Lischke, S. Eng, Ges, PGW, His
Luc Lucht, W. Eng, PGW, PSE
Lue Lüssow, H. Physik, Sport
Lut Luthardt, M. Spanisch, Deutsch
Md Mende, M. S 1/2 Abt.leiter Oberstufe / Mat, Che, Info
Mey Meyer, B. 5d Deu, Eng
Mue Müller, A. Stellv. Schulleitung / Mat, Phy
Neu Neumann, K. Eng, Kunst, The, Spa
Nmn Neumann, K. 5e Eng, Spo
Nor Norde, M. 7f Mat, Phy
Ort Ortmann, R. Deu, Geo
Nlt Nolte, K. Eng, PGW
Psl Postel, B. Deutsch, Englisch, Kunst
Qui Quiram, K. 7d Sport, Deu
Rie Riedel, J. 5f Mat, Phy
Rtj Rathje, B. Mat, Phy
Rut Ruten, T. Deu, Ges
Se Scheele, S. 7b Eng, Deu, PGW
Seg Seeger, N. Betreuung Ganztag / Deu, Spo
Sei Scheibner, I. 8c Mathe, Phy
Sha Schamp, T. S 3/4 Rel, Kunst
Sis Sisolewsky, S. Bio, Spo
Sku Skuballa, J. Spa, Eng
Slr Scherler, P. S 3/4 Deu, Philo
Slü Schlüter, C. Lat, Ges
Grs Germesin, S. 6e Eng, Bio
Srd Sredzinski, N. Spanisch, Geographie
Sta Stammen, A. Mathe, Phy
Ste Stefanski, J. 9f Deu, Ges
Sul Sulecki, J. Franz, PGW, The
Suz Schulze, Y. S 3/4 Che, Mat
Swe Schwer, B. 9e Spo, Franz
Swg Schweigert, H. Latein, Geschichte
Swh Schweinhuber, J. Englisch, PGW
Tau Taubert, T. S 1/2 Kunst, Ges, Med
Tel Teltemann, F. S 1/2 Lat, Bio
Tr Träbert, D. Abt.leiterin 5 – 7 / Deu, Ges
Tur Turzynski, M. Englisch, Musik
Vos Voß, T. 6f Deu, PGW, Ges
Vtr Vetter, T. S 1/2 Phy, Mathe
Vtr Vetter, T. Mathematik, Physik
Wer Wermann, M. 8d Bio, Mathe
Wes Weßels, K. Bio, Rel
Zie Zieger, F. 10d Abt.leiter 8 – 10 / Deu, Eng, Philo

Fotos:

Robert Homrich

Letzte Aktualisierung:

30. März 2018