Termine

 
3. Mai
schr. Abitur Mathematik
6. Mai
MSA Eng
6. Mai
11. Mai
9ef Latein-Reise Slü/Swg
6. Mai
10. Mai
Jg 8+9 Theaterprojekt in Polen (Hyn und 12 SuS) 6.-10.05.
8. Mai
MSA Deu
10. Mai
MSA Mathe
10. Mai
Jg 10 Europatag
20. Mai
08:50
09:30
Jg8 WP Umwahl alte Mensa
21. Mai
28. Mai
Jg 8 Frankreich-Austausch in Sèvres 21.5. - 28.5.
27. Mai
19:30
21:30
WP S2
28. Mai
19:30
21:30
WP S2
29. Mai
21. Jun
S2 USA Austausch zu Besuch am Ohmoor, 29.05. - 21.06.
29. Mai
midday
13:00
Notenabgabe 10